අපගේ වාසි

Shenzhen Boyade Electronic Technology Co., Ltd. 2014 දී ස්ථාපිත කරන ලද්දේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගවල ප්‍රබල ඉන්වෙන්ටරි සහිත ස්වයං-ක්‍රියාකාරී බෙදාහරින්නාකි.

අපගේ පාරිභෝගිකයන්

සහකරු01
සහකරු2
සහකරු3
සහකරු4
5
7
6
10

ඔබගේ පණිවිඩය තබන්න